2019. március 24., vasárnap: Gábor, Karina napja

Elhunyt Bréda Ferenc

62 éves korában szerdán elhunyt Bréda Ferenc költő, irodalomkritikus, irodalomtörténész, műfordító, teatrológus. Információnk szerint Bréda Ferenc rákbeteg volt.

Bréda Ferenc Déván született 1956. február 20-án. Elemi iskoláit Székelyudvarhelyen és Déván végezte. Első írásai az Ifjúmunkás című bukaresti ifjúsági lapban jelentek meg. 1975-től a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem hallgatója magyar-francia szakon, 1979-ben szerzett diplomát magyar-francia nyelv és irodalom képesítéssel. 1977-től 1979-ig a kolozsvári Echinox című kulturális egyetemi folyóirat magyar oldalait szerkesztette Beke Mihály Andrással és Bretter Zoltánnal együtt. 1979-től 1984-ig a kolozsvári Napoca Universitară című egyetemi kulturális folyóirat magyar oldalainak volt az első felelős szerkesztője.

Közben a bánffyhunyadi általános iskolában tanított magyar irodalmat és nyelvtant. 1984-1991 között Franciaországban élt, tanult és dolgozott. Francia nyelvet és irodalmat tanított több állami és felekezeti gimnáziumban és líceumban. 1985-ben szerzett mesteri (magiszteri) fokozatot a Nantes-i Egyetemen francia és összehasonlító irodalomtörténetből. 1985-1991 között az Angers-i Egyetem doktorandusz-hallgatója Georges Cesbron irodalomtörténész tanítványaként.

1991-ben visszaköltözik Kolozsvárra, ahol a Brassai Sámuel Líceumban vállal állást. Emellett a Jelenlét című kulturális folyóirat szerkesztője, majd szerkesztőségi titkára volt. Az 1991-ben újrainduló Gaál Gábor Irodalmi Kör alapító tagja volt.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán doktorált irodalomelméletből 1999-ben Gabriel Marcel francia egzisztencialista filozófus irodalom- és drámakritikai munkásságát bemutató dolgozatával. 1995-től adjunktusi fokozatban a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színházi és Televíziózási Karán tanított egyetemes színháztörténetet az ókor szakterületén, dramaturgiai alapfogalmakat, színházesztétikát, magyar irodalmat és retorikát.

[Forrás: Transindex]

CÍMKÉK

Hozzászólások