Önálló magyar orvosi- és gyógyszerészeti egyetemet!

Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége elfogadhatatlannak tartja a Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem beolvasztását a román tannyelvű Petru Maior Egyetembe. A kialakult helyzetben egyetlen – már az 1990-es években is megfogalmazott – lehetőséget látunk elfogadhatónak: biztosítani kell a MOGYE önállóságát, hiszen erdélyi magyar közösségünk fennmaradásának legfőbb záloga önálló intézményrendszere.

Felszólítjuk Románia kormányát és az azt támogató RMDSZ-t, hogy mindaddig ne hagyják jóvá a két egyetem összevonását, amíg a magyar kar vezetőivel egyetértésben, létre nem jön az önálló magyar orvosi- és gyógyszerészeti egyetem!

Felháborítónak tartjuk a román állam magyar oktatás elsorvasztását célzó politikáját, különös tekintettel arra, hogy a centenáriumi időszakban, a hasonló támadások helyett, az általunk már számtalanszor szorgalmazott román—magyar párbeszédnek lenne ideje. Nem engedhetjük, hogy Románia megalakulásának 100. évfordulóját egy újabb magyar intézmény felszámolásával ünnepeljék! Alapvető jogainkat, szimbólumainkat és intézményeinket folyamatos támadások érik – gondoljunk csak a szintén marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium ügyére. Mindezek arra hívják fel a nemzetközi és hazai közvélemény figyelmét, hogy a román állami politikák semmit nem tesznek a sovinizmus egyre gyakoribb megnyilvánulásai ellen, Románia pedig nem tud és nem akar európai megoldásokat találni a területén élő nemzeti közösségek jogos követeléseire.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az összevonás mellett egyetlen elfogadható, racionális érv sem szól, ugyanakkor megjegyzendő, hogy a multikulturális MOGYE jelenlegi strukturális keretei között sem alkalmazták a tanügyi törvény – magyar nyelvű oktatást biztosító – rendelkezéseit. Ennek fényében még kevésbé látunk garanciákat arra, hogy az összevonást követően biztosítva lesz a magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés, különösen úgy, hogy a magyar tanárok számaránya 15%-ra csökkenne.

Ismételten ki kell jelentenünk: az erdélyi magyarságnak joga van ahhoz, hogy önálló, a saját közösségünk tagjai és tanárai által irányított orvosi- és gyógyszerészeti egyeteme legyen.

Amint pedig már korábban is elmondtuk: meggyőződésünk, hogy a román parlamentben jelen lévő magyar képviselőknek csak akkor érdemes támogatniuk a kormányt, ha az erdélyi magyar közösség szempontjából megkerülhetetlen kérdésekben garanciákat kapnak az előre lépésre. Annak fényében, hogy sem a MOGYE, sem pedig a Római Katolikus Gimnázium ügyében nem történt pozitív változás, joggal kérdezhetjük, biztos, hogy az erdélyi magyarok hasznát szolgálja az RMDSZ és a kormánypártok közötti szerződés?

Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége nevében,

Szilágyi Zsolt, elnök

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

nyolc + tizenhárom =