Tőkés László levelet írt Károly hercegnek, amit nem fog kitenni az ablakba a brit trónörökös

Károly walesi herceg videóban belföldi nyaralásra biztatta a romániaiakat, tekintettel a koronavírus okozta fokozott veszélyhelyzetre.

Az ötperces videóban több erdélyi magyar vonatkozású képkocka – többek közt egy székelyföldi parasztház, valamint a miklósvári Kálnoky-kastély – is belekerült, erre azonban sem a brit trónörökös által felmondott szövegben, sem a feliratban nincs utalás.

Erre Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke hívta fel Károly herceg figyelmét a trónörökösnek küldött nyílt levélben, melyben az EMNT-elnöke meg is jegyzi, „fölöttébb hasznos és méltányos lett volna, ha a kisfilmben a szász örökség mellett a magyar múltra is utalás történik”.

Tőkés arra is rámutat a levelében, hogy a film végére illesztett és csak románul elhangzó elköszönés („Să ne revedem cu bine!”) a magyar nézőkben visszás érzéseket keltett.

Az EMNT-elnök azzal a megjegyzéssel zárja a nyílt levelét, hogy „a román közvélemény tájékoztatásához ma is szükség van arra, hogy királyi fensége személyes példája révén elfogadják, és megtanulják tisztelni az Erdélyre jellemző etnikai sokszínűséget, ezzel együtt pedig e régió jelentős magyar történelmi múltját és örökségét”.

[Forrás: Főtér]